Регистрация в бюрата по труда

image

Работа.

Нашата фирма не предлага (на този етап) услуга намиране на работа. Предлагаме единствено регистрация в "Бюро по труда" на Испания и в няколко частни агенции с доста по големи възможности.